Dr.phil.nat. Fuat Altunsu
mpci
Secme YazilarMatlab IIMatlab IMatlabTeknik Mekanik ProblemleriFiziksel ModellemeElektromanyetik Dalgalarin Madde ile Etkilesmesi ve LaserNonlineer Optige GirisSpektroskopiye Girisyari ilektkenler ve Fotovoltaik
Matlab

Bölüm I

Hesap Makinasi: Matlab

Ia) Karmasik Sayilar

Ib) Vektörler

Ic) Polinomlar

Id) Matrisler

Ie) Grafik Cizimleri

If) Istatistiksel Hesaplamalar

Ig) Sembolik

Bölüm II

Programlamaya Giris :

IIa) M Dosyalari ve Editör

IIb) function Olusturma

IIc) Kontrol Yapilari

1. for-Kontrol Yapisi

2) while-Kontrol Yapisi

3) if- Kontrol Yapisi

4) switch-case -Kontrol Yapisi

IId) Diferansiyel Denklemler


Matlab